Sound of Joy heeft sinds 21 maart jongstleden een nieuwe muzikale leider, Bonnie Hoekstra.

Moniek Timmer heeft helaas vanwege persoonlijke omstandigheden haar werkzaamheden voor Sound of Joy moeten beëindigen. Gelukkig heeft het bestuur Bonnie Hoekstra bereid gevonden om voorlopig tot aan de zomervakantie het dirigeerstokje van Moniek over te nemen.

Door deze omstandigheden is het niet mogelijk om het jubileumconcert op 21 mei 2016 uit te voeren, iets wat wij zeer betreuren, want het werd al een keer eerder uitgesteld. Maar zoals optimisten plegen te zeggen: "wat in het vat zit, verzuurt niet"!  U kunt zeker nog een daverend concert van Sound of Joy verwachten.

Voorlopig zijn de leden van Sound of Joy onder leiding van Bonnie hard aan het repeteren voor de deelname aan de Vocale en Muzikale dag in Winsum op 23 april aanstaande! De uitvoeringen van Sound of Joy op die dag, zullen op de piano worden begeleid door Koert Snitjer.